Skälsbäcks Skolmuseum

   
   

HISTORIK

 

År 1880
Kyrkstämman fattade beslut att ett skolhus skulle byggas i Skälsbäck.

År 1883-1884
Skolhuset stod klart och bestod av en skolsal samt kök och 2 rum. (Idag inrymmer detta skolhus caféet i bygdeföreningens verksamhet.)

En lärartjänst inrättades och folkskolläraren Joachim Pagander anställdes, och ansågs vara en bra lärare som hade skolstyrelsens och målsmännens förtroende. Han använde ofta radikala metoder för att bokstavligen "slå in" vetande i oförstående och motsträviga elever. Paganders stränghet och bestraffning var kanske berättigad på den tiden med stora klasser på 40-50 elever.

é

Årsexamen i Skälsbäcks skola var en i bygden efterlängtad fest med skolsalen prydd med löv och blommor i oändlighet, med trevligt förhör och glädjestrålande barn i nya kläder och sist men inte minst för ett stort kaffekalas i lärarbostaden, där läraren drog historier och underhöll med musik. Gamla skolan i Skälsbäck hade gemensam ingång till klassrummet åt höger i förstun och till vänster ledde en dörr in till lärarens bostad.

År 1900
Skolinspektörerna började. Socknen var i allmänhet snål med att hålla skollokaler och lärarbostäder i gott skick. Sjukdomar härjade, bl.a. tuberkulos. 1910 gick svår influensa, spanska sjukan. Hygienen i skolorna var inte alltid den bästa. Alla drack ur samma vattenskopa. I några skolor uppfördes därför vattenautomater av koppar.

År 1910-1917
Skolan i Skälsbäck hade mellan 34-45 elever under dessa år.

é

År 1919
Folkskolan fick en ny undervisningsplan.

  • Klass 1-2 läser: kristendom, modersmål, tal och skrivövningar, räkning och geometri, hemkunskap, teckning, sång, gymnastik med lek och idrott. Det gick i skolan 24-26 veckotimmar

  • Klass 3-6 eller 3-7 tillkommer ämnen: geografi, naturkunnighet och historia samt trädgårdsskötsel, slöjd, hushållsgöromål som var frivilligt. Klass 3 gick i skolan 28 veckotimmar och klasserna 4-7 fullgjorde 30 veckotimmar.

  • Katekesen och Bibliska historien minskar, men kyrkan behöll sin hand över skolan ända fram till 1930-talet.

År 1920
Skolradion kom in i bilden och undervisningen

é

År 1921
Ett nytt skolhus började byggas i Skälsbäck. Byggkostnaderna var beräknade till 26000 kronor. Grunden är granit och väggarna är tretumsplank och bägge sidor panelade. Klassrummen har furugolv och det är kaminer i klassrummen. Det är vidare 6 lysrör i varje klassrum. Skolan är en typisk 1920-talsskola.

Skälsbäcks skola blir en B2-skola. B2=Folkskolan undervisades av en lärare och småskolan av en. Skolan var 6-årig.

Skälsbäcks skolområde bestod av: Axebo, Berg, Enga, Boaskögle, Granskata, Gutebo, Gutemåla, Gölljeruda, Hinsatorp, Horna, Liskatorp, Tribäck och Välsgärde.

År 1922-1923
Småskolan hade 38 barn och på folkskolan gick 23 barn i Skälsbäck.

År 1923
Det nya skolhuset i Skälsbäck står färdigt.

År 1930
Det är 10 skolor i Fagerhults kommun, men nu påbörjas nedläggningen av skolor.

é

År 1932
På ett gemensamt möte mellan Folkskolstyret och  Lärarkåren höll en lärare ett pedagogiskt föredrag om "disciplin i skolan". Skolstyrelsens ledamöter underströk att kroppsagan EJ kunde undvaras i folkskolan. Ris och rotting skulle därför fortfarande användas.

År 1936
Fagerhults Folkskolestyrelse beslutade att försöka införa manlig slöjd i Skälsbäck.

År 1938
Skolagan avskaffades.

År 1939
Skoltaxi infördes.

År 1940
Vintrarna i början av 1940-talet var långa och stränga. Barnen skulle bära in veden och elda i kaminen. Vid kaminen var det hett, men i fönsterraderna kanske eleverna frös. Trägolven bonades en gång i månaden och denna dag fick eleverna s.k. "skurlov". På hösten fick eleverna "potatislov" för att kunna hjälpa till med potatisskörden. Jul- och sommarloven var längre förr än nu.

é

Vid denna tid använde man stålpenna och bläck och det gällde att använda läskpapper på rätt sätt, så det inte blev bläckplumpar i skrivböckerna. Från 1940-talet får eleverna skriv och räkneböcker gratis. De flesta läs- och läroböcker får eleven låna.

Fortfarande är det sträng disciplin i skolan, och det hände att rottingen plockades fram. Någon gång fick eleven själv gå ut i skogen och samla björkris.

På 1940-talet började man också använda skolfilm i undervisningen och man införde "friluftsdagar".

Det inrättades också ett skolbibliotek i Fagerhult och till skolorna skickade man "boklådor" som gick att låna. Böckerna i Saga-serien blev mycket populära, liksom indian och historiska äventyr.

Manliga lärare började kallas in till beredskap.

År 1942
Folkskolan blir 7-årig.

é

År 1952-1953
Elevunderlaget minskade stadigt  och dessa år fanns det i klass 1-2 endast 10 elever och i klass 3-7 var det 20 elever.

År 1956
Hela Fagerhults Kommun var överfört till 9-årig enhetsskola. Högstadiet blev i Älghult. Fagerhult var först i Kalmar län.

År 1956-1957
Skollunch infördes i Fagerhults skolor. Till Skälsbäck kördes maten i kantiner från Fagerhult. Maten serverades i småskolelärarinnans lägenhet.

År 1958
Skälsbäcks skola läggs ner.

År 1968
Norrgrändens Bygdeförening startar för att bevara Skälsbäcks skola.

   
   

Norrgrändens Bygdeförening

 

   
   

Läses bäst med upplösning 1024x768 pixels. Teckensnitt Verdana 8p, 10p & 12p

   

Skicka e-post till WEBMASTER med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
 Copyright © Norrgrändens Bygdeförening/resp. upphovsman
 Senast ändrad: 05 maj 2007